madebythefire - story / goodfoul - swan lake

by madebythefire / goodfoul

/
  • Streaming + Download

    Includes high-quality download in MP3, FLAC and more. Paying supporters also get unlimited streaming via the free Bandcamp app.

      name your price

     

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

about

madebythefire / goodfoul split
madebythefire.bandcamp.com
goodfoul.bandcamp.com

credits

released April 1, 2017

tags

license

about

madebythefire Plzen, Czech Republic

contact / help

Contact madebythefire

Streaming and
Download help

Track Name: lame fairy (goodfoul)
- Lame fairy -
Tiny, lame fairy cries. Dancing in echoes all alone. Crying as nobody danced with her.
Silently, in seclusion with dolls, she swapped her face with one of them. And all of sudden, everyone asked her to dance.
Tiny lame fairy screams. Refusing to take her face back. Being lost, she´s wondering in the night.
Hypocrisy is innate to those who are weak. Innocent fairy, just lost in temptation, hides in every one of us.
We search for the tenderness, we dance in echoes of voiceless shores. Having crimson cheeks, we dance with her. We dance with our destiny…
Where I belong? Where you belong? Where we belong?

- Chromá víla -
Malá, chromá víla pláče. Sama tančí v ozvěnách. Pláče, že každý s ní tančit se bál.
Mlčky v zátiší s panenkami s jednou vyměnila si tvář. Náhle každý o tanec s ní stál.
Malá, chromá víla křičí. Nechce už zpět svoji tvář. Nocí bloudí ztracená.
Přetvářka je slabým vrozená. A v každém z nás je víla nevinná, která jen ztratila se v pokušení.
V ozvěnách němých břehů tančíme, hledajíc něhu. Tančíme s ní, majíc líce rudé. Tančíme se svým osudem…
Kam patřím? Kam patříš? Kam patříme?
Track Name: swan lake (goodfoul)
- Swan lake -
I try to take a deep breath, over the edge. Until the disillusion gives our feeling back to us. But why, why my swan died, just flying?
Now the black moth yearns for her pray. Enfold someone or being enfolded?
Behind the edge I searched for defiance. What I found was just a thread. And at the very end someone stood - it was me, over and over.
Sorrowful and cursed…

- Labutí jezero -
Přes okraje hran snažím se nadechnout. Až deziluze vrátí nám cit. Proč však moje labuť zahynula v letu?
Teď černá můra touží po oběti. Nebo po objetí?
Za okrajem hran hledal jsem vzdor. Našel jsem však pouhou nit, na jejímž konci jsem byl zase jen já.
Smutný a prokletý…
Track Name: oceans and planets (goodfoul)
- Oceans and planets -
The morning spring sky strokes me on my face and you should know, when I’ll fade from your sight at the dawn, running through fields to breathe in again, then I’ll be gone for all those days until the end. So run with me, or perceive that I’m really saying goodbye right now.
After that, I’ll pick up my freedom, lying down the road…
Early morning a spring day I got the blue ocean for play.
I laid out your clouds on the shore.
Now I can roam anywhere.
Because everywhere is my home…
Only one love is not enough. Only one life is not enough. And this ocean is not enough. And this planet is not enough…
Early morning a spring day I got the new planet for play…

- Oceány a planety -
Obloha jarního rána mě hladí po tváři a ty bys měla vědět, že až ztratím se ti z dohledu utíkající svítáním mezi klasy, abych mohl se zase nadechnout, budu potom už pryč všechny následující dny až do konce. Proto utíkej se mnou, nebo vnímej, že teď vážně se loučím.
Potom tam na cestě svoji svobodu ležící já zvednu ji ze země...
Časně zrána jarního dne dostal jsem modrý oceán na hraní.
Na jeho břehu jsem potom rozložil tvoje oblaka.
A teď už se můžu toulat kdekoliv.
Protože všude je můj domov...
Jenom jedna láska nestačí. Jenom jeden život nestačí. A jen tento oceán nestačí. A jen tato planeta nestačí...
Časně zrána jarního dne dostal jsem novou planetu na hraní...
Track Name: L.O.V.E. (goodfoul)
- L.O.V.E. -
Pure love, a kingdom on the tip of the needle. If I could touch you, I would give you all of my world and universe.
I saw you hover, float in the virgin´s house, neverthless your blood is wild and boiling.
Breathing in the smell of your nape, in endless night. And then I merged with you in the grass, naked, and the world turned…
I´m drowning, lost in the touch of your lips. And in the morning, marsh-fairies cry desperately, when they envy you your grace…
Pure love is painting on empty canvas…

- Láska -
Královstvím na špičce jehly je čistá láska. Já dám ti svůj svět, když dotýkat se tě budu smět.
Spatřil jsem tě vznášet se v domě panen, přesto divoká je tvoje krev.
V planinách noci bez konce vdechl jsem vůni tvé šíje. A potom splynul s tebou nahou v trávě, až zatočil se svět...
Topím se ztracený v doteku tvých rtů. A bludičky zoufale pláčou, když nad ránem závidí ti šarm...

Malbou na prázdném plátně je čistá láska...
Track Name: irreversibility (goodfoul - bonus web track)
- Irreversibility -
We pass in the solitude, with sanctified vainess, step by step after you.
Along the way, I´m chocking over the children´s joy, that the time let pass.
I don´t search for you, but I´ll find you, after all it´s a road to nowhere.
You´re silent like a prayer...
Before my days pass, I go through black-and-white landscape, lamed by the destiny, where the flower-buds dissolve before they become a flower, within arm´s reach…
And where the peaks of the mountains grow from the ground, you´re the only one for all.
Therefore the liferole is groundless and the waste inside is heartless…

- Nezvratnost -
S posvěcenou marností krok za krokem za tebou osaměle plyneme.
Já cestou zalykám se slzami nad zbytky dětské radosti, kterou čas nechal uplynout.
Nehledám tě však najdu tě, vždyť cesta jinam nevede.
Jsi tichá jako modlitba...
Než moje dny pominou, jdu černobílou krajinou zmrzačenou osudem, kde poupata se rozplynou dříve než stanou se květinou na dosah ruky...
Kde i vrcholky hor rostou ze země, jediná jsi tu pro všechny.

Proto tak bezpředmětná je životní role a bezcitná je pustina v nitru...